Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grønt SpatakNatur Og Ungdom250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Grønt Spatak Natur og Ungdom250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning250 0008 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Viltkamera HedmarkNorsk institutt for naturforskning250 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Prosjekt "Beitebruk i Utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning250 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Transport til RovdyrskoleNamsskogan Familiepark250 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Beitebruk i utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Test av viltkamera i Rovviltregion 4Norsk institutt for naturforskning250 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Bjørnehårfeller i Karasjok/Anrarjohka 2013Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 250 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Næring og rovvilt i Finnmar - ProsjektNesseby kommune248 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark 2017Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune245 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Videreføring av NRFI januar-april 2016Porsanger kommune243 333Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bestandstilgang og tap i Svensk reindrift – hva erNorsk Institutt for naturforskning, Tromsø243 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Utprøving av lysreflekterende prismer mot kongeørnNIBIO, Avdeling for utmarksressurser og naturbasert næringsutvikling242 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Finansiering NRFI - Øst Finnmark 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune241 647Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
utvidet tilsynNEIDENELVEN SIIDA240 200Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI240 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Viltkameraprosjekt til reg. av gaupe og jervJåma Leif Arne Reineier240 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Jerv- og bjørnteredning, region 6Norsk institutt for naturforskning237 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Rovdyr i kalvingslandet til RBD 5a/5c i 2016NIBIO235 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rissa BeitelagRissa Beitelag sa230 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1774 items