Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2013Norges Naturvernforbund300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Transport til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan298 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av konflikter ved reinkalvingNibio 290 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Radiobjeller Harran/NamsskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA288 300Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA)285 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Jervejaktprosjekt Troms 2016NIBIO Holt284 400Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA280 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Slektskapsprosjekt BrunbjørnLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS280 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (Vest)Porsanger kommune280 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM275 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM275 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag270 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Prosjekt Oppdal - kartlegging av et beiteområdeOppdal kommune270 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Samlesøknad for de 5 sanke- / beitelagene i Rauma Rauma kommune268 201Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
Tap av sau/lam til kongeørn i LofotenNorsk institutt for naturforskning266 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Midler til videreføring av NRFI 2016Porsanger kommune256 667Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS254 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Sats for tidlig nedsanking av sauNIBIO253 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark - Finansiering 2015Nesseby kommune252 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Transport rovdyrskoleBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS250 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Predasjonsstudie hos kongeørn i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Grønt SpatakNatur Og Ungdom250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Grønt Spatak Natur og Ungdom250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Viltkamera HedmarkNorsk institutt for naturforskning250 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk250 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 1967 items