Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde LandbrukFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Søknad om FKT-middel 2014Nord-Fron kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Konfliktdempende tiltaknordre land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
krattrydding og oppsett av tårnOla JohansenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Akutt tilsyn i Gaupe belastet områdetMidt Troms UtmarkserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Prosjekt "Rovvilt i barneskolen".Anne Helen Eide KongtorpFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulovlig jakt på store rovdyr i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Utvida tilsyn, E- bjeller og organisering av felliNorddal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2014Avslått
Forebyggende tiltak ved å ha sau på hjemmebeiteOddbjørg H Meløy RørenFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
jervebåser Odd BjørkliFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Innkjøp av 45 radiobjeller for sauVestmarka beitedriftslag SAFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
kompetanseheving skadefelling kongeørnSfSkogStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Søknad om tilskudd - innkjøp av viltkamera og gpsHoltålen kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
HjemmebeiteInger Lise VeltenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Omstilling av sauehold på grunn av rovdyrOle Jakob AkreFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Forsøk med gjeter-og vokterhund mot rovdyrtapNaturvernforbundet i Hedmark9 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Utbytting av testbjeller fra Findmysheep Kvikne Vestfjell BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kurs - Ettersøk av skadet bjørnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Trening av bjørnehunderNamsskogan Jeger- og FiskerforeningFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
E-bjeller på lam del 2Marit Mjøen SolemFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Innsamling av genetisk materiale fra gaupeNorges Jeger og Fiskerforbund - OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
tidlig sankingAud Marie BøeFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
RadiobjellerØstre Malangshalvøya BeitelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Rovvilt - reindrift i Nord-TrøndelagNordland Reindriftsamers FylkeslagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Kurs i kadaversøkØstfold Sau og GeitFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Forekomst av predatorer på Dyrøya, TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Rovvilt - reindrift i NordlandNordland Reindriftsamers FylkeslagStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Konfliktdemping sau/jerv i Halne BeitelagHalne BeitelagFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Avslått
Poster per side1651 - 1680 of 1967 items