Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 4 mottakere2022Ikke behandlet
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Innkjøp av radiobjellerDINDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Samling 2022 kommunalt rovviltjaktlag SteinkjerSTEINKJER KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovvilt 2022Einar Olaus Båfjelldal Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Samling og kurs for fellingslag i Sogn og FjordaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2022Ikke behandlet
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av Kommunalt skadefellingslagSNÅSA KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
sporingsenheter til sau og storfeVEST-AGDER SAU OG GEIT Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Trening skadefellingslag og innkjøp av viltkameraVERDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Viltkamera til gaupeovervåkning NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Tiltak mot tap av sau på utmarksbeiteHOLMEN GÅRD - MAGNE KRUTNES Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Poster per side1651 - 1680 of 1881 items