Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sikre skudd mot rovdyrNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Lisensjakt på store rovdyr - "Rødrevprosjektet"NJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkkNibio Miljødirektoratet2015Avslått
Innkjøp av drone til det interkommunale skadefelliKåfjord kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 6 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Flytting av sau, hjemmebeite og gjeringKarstein Hove BergsetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging og forebygging av tap på sommerbeiteJuldal, Kverndal og omegn beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Elgforvalning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
HATTFJELLDAL SAU OG GEITHattfjelldal SankelagStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Samarbeidsråd rovviltSaltdal kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-TrøndelagMiljødirektoratet2015Avslått
Scandlynx Troms og Fnnmark 2015Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Lisensjakt, kvotejakt, skadefelling og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Oppdateringskurs for kommunale rovviltjaktlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Sperregjerde Tromsdalen- InndalTore ØgstadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder6 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tapsreduserende tiltakBengt Eilert OlsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
JaktlederkursProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Elektronisk overvåkingKrutfjell BeitelagStatsforvalteren i Nordland2015Ikke realitetsbehandlet
GjeterbuFisktjønnli GårdStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Test av hund i bjørnehegnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Kurs for deltagere på kommunalt skadefellingslagRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Eidsvoll beitelagBeitelagetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Naturfilm: Jakten på de fire storeNaturfotografeneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
RADIOMERKING AV STASJONÆR ULV I ØSTFOLDHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Sperregjerde Løten ElverumLøten og Vang Beitelag SAFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
FKT - tiltak i Søndre Land kommune 2014Søndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlagLandbrukets Fagråd Hadeland BA Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Poster per side1621 - 1650 of 1967 items