Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovvilt forebyggendeJægervatnet / Russelv sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
hjelp gjeting.Kåre Hermann StuenesFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke realitetsbehandlet
Rovdyrutvalget i NHKFNorske Harehundklubbers Forbund, RovdyrutvalgetMiljødirektoratet2013Avslått
BjørnhundeførereSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2013Avslått, Avslått
Oppdateringskurs for kommunale rovviltlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørnekurs for jegere i indre FinnmarkKarasjok elgjegerforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Fellebygger-kursTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Leve med rovdyr - Nordland Stiftelsen Nordland nasjonalparksenterStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
inngjerding for hjemmebeiteHugo HaugenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovviltgjerde Berger gårdPer Løken WalmsnessFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Trening av hund på bjørn Rendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kurs - Ettersøk av skadet bjørnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Skuddpremie på revHemnes kommuneStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Overvåkning og kadaverhundsøk i BørkedalenNorske kadaverhunder-3Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET 2 mottakere2022Ikke behandlet
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 2 mottakere2022Ikke behandlet
Konferanse la folk sis sin mening om rovdyrHEDMARK BONDE OG SMÅBRUKARLAG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Lokalisering av kadaver ved hjelp av trent ravnVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICES Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Oppfølging av regional organisering- skadefellingINDRE FOSEN KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Poster per side1621 - 1650 of 1881 items