Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning300 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslagAlvdal kommune v/ landbruk og miljø300 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Scandcam –viltkamera i NordlandNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av brunbjørn aktivitet rundt NessebyNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 300 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Rapport om nordmenns holdninger til store rovdyrNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Leve med rovdyrLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx Viltkamera TromsNorsk institutt for naturforskning300 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Samordning av jerv forvaltningNINA300 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Gaupeovervåking med viltkamera i Nordland Norsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2013Norges Naturvernforbund300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Transport til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan298 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av konflikter ved reinkalvingNibio 290 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA)285 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Jervejaktprosjekt Troms 2016NIBIO Holt284 400Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Slektskapsprosjekt BrunbjørnLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS280 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (Vest)Porsanger kommune280 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM275 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
GaupekameraNorsk institutt for naturforskning270 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag270 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Prosjekt Oppdal - kartlegging av et beiteområdeOppdal kommune270 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Samlesøknad for de 5 sanke- / beitelagene i Rauma Rauma kommune268 201Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
Tap av sau/lam til kongeørn i LofotenNorsk institutt for naturforskning266 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Midler til videreføring av NRFI 2016Porsanger kommune256 667Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS254 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Sats for tidlig nedsanking av sauNIBIO253 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 1779 items