Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA)872 500Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Rovvilt og Samfunn IVNINA800 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Dialog og kunnskap som redskap for å bygge ned konStiftelse Wwf Verdens Naturfond750 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark 2019Stabbursnes Naturhus og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finmark 2018Stabbursnes Naturhus og Museum750 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Sauetap til rovvilt på FosenNorsk Institutt for Naturforskning730 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kunnskap og dalog i rovdyrdebattenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kunnskap og myter i rovviltforvaltningenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingsforsøk 2017 - utbetaling av godtgjøreHoltålen kommune 700 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Beredskap skadefelling Norges Jeger- og Fiskerforbund680 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Tapsårsaker hos sau i Nykirke beitelag 2 NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 675 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Informasjonsprosjekt om rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA650 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
TILTAK RETTET MOT SKADER FRA BJØRN. Meråker Beitelag Sa650 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Møt myter om rovdyr og forvaltning med kunnskapWWF Verdens naturfond650 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Å forklare bruken av DNA i rovdyrovervåkning bedreStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNorges Naturvernforbund600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Innkjøp radiobjeller beitesesongen 2017Nord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Radiobjeller i Nord-TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Radiobjeller Nord TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Forvaltningstiltak for redusert frykt for rovviltStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina549 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2019 Kompetanse, formidling og konfNorges Naturvernforbund530 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2018 Kompetanse, formidling og konfNorges Naturvernforbund530 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Viderføring-prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland"Prosjekt Utmark530 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Kompetanse, formidling og konfliktdempingNorges Naturvernforbund524 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Sammenheng mellom rovdyr og og tap av reinkalverNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 515 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2016 Norges Naturvernforbund514 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørnNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)504 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
FKT-søknad 2021STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 1837 items