Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Opplæring av hunde-ekvipasjer til sporing av bjørnPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Predasjon fra ørn på reinkalv i PorsangerNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Evaluering av bruk av e-bjeller NIBIO Tjøtta100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit100 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune100 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Bjørne/elgbane og bjørnekurs for jegereKarasjok elgjegerforening100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiomerking av ulv i Rovviltregion 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad 100 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
RadiobjellerLandbruk Nord100 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Utdanning av sporingsekvipasjer bjørn 2016NIBIO Holt99 300Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
SDamling av skadefellingsledere og saksbehandlereNJFF-Nord-Trøndelag99 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningRøros kommune99 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2014Turgleder AS98 944Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 10.08-17.08.18Holtålen kommune 98 062Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Bruk av viltkameraer i og etter kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI98 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøter og tiltak for øke innsamlingenNIBIO98 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn,kompetanseheving,kadaverhundHemnes Sau og geit98 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMÅLSELV KOMMUNE97 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Forprosjekt for hårfeller Pasvik 3-lat park 2018 Nibio 97 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
El ovvervåking av beiterSmaalenene Beitelag sa97 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Invisteringsstøtte til radiobjellerAust-Agder Radiobjøllelag 96 700Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av dødsårsak av lam på utmarksbeiteTINGVOLL KOMMUNE96 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingsforsøk på gaupeHEMNES KOMMUNE96 244Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Sporing av bjørn 2014NIBIO Holt96 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kongeørnen i Lofoten og Vesterålen 2021-2022NATURTJENESTER I NORD AS95 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrNordre Land Kommune95 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold95 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kompetansetiltak skadefelling kongeørnNIBIO Holt92 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 1891 items