Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
FORSKNINGSPROSJEKT «ULV I MEDIA»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2021Delvis innvilget
RovdyrskolenSTOR-ELVDAL KOMMUNE100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER100 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Rovviltopplæring for Naturbruksskolene i FinnmarkNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Rovdyrskolen 2020/2021Stiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter100 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
kongeørn i oppland 2020Kistefos Skogtjenester as100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
kompetanse skadefellingslagVestskog sa100 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Å leve med store rovdyrTurgleder AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
EKSPERIMENTELLE NÆRMØTER MED ULVHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAM Innlandet 2019Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
RovdyrskolenStiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter100 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Elektroniske bjellerSingsås Vestre Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling100 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ulv - dyret bak fryktene og myteneRebell Media Frode Werner100 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
kongeørn i Oppland 2019Kistefos Skogtjenester as100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i skolen Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold100 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Effektivisering av skadefelling på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Prosjekt om bruk av radiobjelle på lamSør-Aurdal kommune100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Elektroniske bjellerSingsås Vestre Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningsprøve og vedlhsamlingNorske Kadaverhunder100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i skolen Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold100 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Miniseminar om forslaget til ny erstatningsordningNorske Reindriftsamers Landsforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold100 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Prosjekt utprøving av lammenoder i Møre og RomsdalRauma kommune100 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Kadaverhundkurs, GPS-kurs og praksisordningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side421 - 450 of 1891 items