Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
REindriftskonferanse Tromsø 2017NIBIO Holt116 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
GaupeprosjektNJFF-Troms115 571Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forsinket slipp/ tidlig nedsankingSteinar Olav Gartland112 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Skadefelling av jerv/gaupe grunnet tap av sauNarvik Kommune111 463Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Resterende midler 2016 - NRFINæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune110 565Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Innkjøp fellevarsler til jervebåsNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland110 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2021Kistefos Skogtjenester As110 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Søknad om ekstra midler rovdyrskolenStiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter110 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt med radiobjelle på lam og bruk av kadaverSør-Aurdal kommune110 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kompetansehevende tiltak - skadefellingslagNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Leve med rovdyr Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Dialogmøter om rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag110 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Binneområder i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Skolering og kompetanseheving av fellingslag Rissa Kommune105 296Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Reindriftspilot innland - 2. driftsårNIBIO Holt105 219Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kadaverhundkurs og godkjenningsprøver 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune105 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Beitebrukskonferanse i Troms 2015NIBIO Holt105 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Våre Flotte RovdyrForeningen Våre Rovdyr105 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 105 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning104 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skadefelling bjørn - Meråker kommuneMeråker kommune102 889Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
TILSYNSPROSJEKT AV HUSDYR OG REIN PÅ UTMARKSBEITEGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen102 471Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tilsyn med bruk av godkjent kadaverhund. KRISTOFFER MOAN102 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 23-31.07.18Holtålen kommune 101 884Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Troms RadiobjellerKarl-Oskar Fosshaug101 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Midler til konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Faktaformidling for ungdommer om rovdyrFINNSKOGEN ADVENTURES AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
utstyr skadefellingslag og organisert lisensjakt UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 1891 items