Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving av Rana kommunes skadefellingslagRana kommune, landbrukskontoret130 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Beitetilsyn, kadaverhund, beredskapsbeiterHoltålen kommune og Røros kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Rovvilt -reindrift i NordlandNordland Reindriftsamers Fylkeslag130 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning130 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2013Nordreisa kommune130 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune129 759Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling, Finnmark Stabbursnes Naturhus og Museum128 430Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Kurs for kommunale skadfefellingsledereNJFF-Nord-Trøndelag127 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøk med hundNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune127 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Formidling og informasjonsarr. i Troms og FinnmarkNIBIO125 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap (tidligere; Leve med rovdyr)Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter125 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Stimuleringstiltak for jervejakt i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)125 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Utviklingstiltak skadefellingspersonell 2014NIBIO Holt125 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag125 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Enkeltmanns foretakGerd Åse Sørlie123 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kadaverhundprosjekt Troms 2013NIBIO Holt123 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningHoltålen kommune og Røros kommune122 882Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Barnas naturparkBardu kommune120 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID120 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Rovviltseminar Troms 2018NIBIO Holt120 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Indre Østfold skadefellingslagSpydeberg Kommune120 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Friområde for hunder i ulveutsatt område.Stein Solli120 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Overvåking av brunbjørn i nord PasvikNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 120 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Leve med rovdyrStiftelsen Nordland nasjonalparksenter120 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupe i AgdenesAgdenes kommune119 091Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Dekning av overksytende midler NRFI Vest 2016Porsanger kommune118 622Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 06 - 11.06.18Holtålen kommune 118 273Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Utdanning av kadaversøkshunderOs kommune, Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen116 250Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1891 items