Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs for kommunale fellingslag ulv/bjørnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL145 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Site fidelity and seasonal movements of adult and Norsk institutt for naturforskning144 075Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNord universitet, FBA140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan Og Utvikling Baklid140 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rekruttering av bjørnehunderHoltålen Kommune140 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt om radiobjeller på lamSør-Aurdal kommune140 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Reindriftspilot innland - 3. driftsårNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)140 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Jervejaktprosjekt Troms 2017NIBIO Holt140 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser140 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Søknad om FKT-middel 2013Nord-Fron kommune140 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
PORSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2021HOLTÅLEN KOMMUNE138 630Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Bjørn i NordlandNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet137 856Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
RadiobjelleprosjektetLandbruk Nord137 700Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Opplæring av bjørnhundekvipasjer i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)137 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trening av prosjekthunder i Sverige 2017Holtålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i Sverige 2016Holtålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2019Holtålen kommune 134 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
DNA-innsamling bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS133 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søknad om FKT- midlarNorddal kommune132 405Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Etablering av kommunalt radiobjellelagRennebu Kommune131 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Utvdida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE130 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Rovdyrkunnskap 2018Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter130 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningOs kommune, Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen130 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheterOppdal kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 1891 items