Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt sporhundekvipasjerOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Utdanning sporhund på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skolering og kompetanseheving - Skadefellingslag Indre Fosen Kommune150 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Hvordan lykkes med sau på inngjerdet arealNIBIO150 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Forskning Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningRøros kommune150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0008 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Evaluering av gaupeovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Økosystem Østmarka: Utmark eller villmark?NINA150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2016Turgleder AS150 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Rennebu radiobjellelagRennebu Kommune150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Effektivt kadaversøkNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 150 0006 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kurs og undervisning om FKTLeif Sigurd Larsen150 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
utvidet tilsyn med godkjente kadavereekvipasjerGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Organisering av radiobjøller i TromsKarl-Oskar Fosshaug150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
ReindriftsseminarNIBIO Holt150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Vill ulv i urban skog; En befolkningsundersøkelse Norsk institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
UTVIDET TILSYN FOR SAU OG REIN I GRATANGENGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bruk av hund til jakt og skadefelling av rovviltNIBIO Holt148 920Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNORD UNIVERSITET145 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Vg kurs for kommunale skadef.lag - RaumaNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL145 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 1779 items