Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Rovvilt - reindrift i Nord-TrøndelagNordland Reindriftsamers Fylkeslag165 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Gaupejaktprosjekt 2014NIBIO Holt163 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Innkjøp av informasjonsmateriell til beitenæringenNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune160 250Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER160 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Radiobjelleprosjekt på lam i Øyer 2021, del 2GAUSDAL KOMMUNE160 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM160 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Kart til beredskapsplanerBuskerud sau og geit160 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
StudieturØstfold sau og geit160 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning160 0008 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Tilleggsforing av rein på vinterbeiteBalvatn reinbeitedistrikt160 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Effektiv skadefelling på freda rovvilt i Oppl.Oppland Bonde- og Småbrukarlag160 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser160 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI155 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Nesset beiteområde NordliJarle Ness151 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Kunnskapsnivå om kongeørnas predasjonsøkologi Norsk Institutt for naturforskning150 750Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Berekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarkaSKJÅK KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2022HOLTÅLEN KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID150 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Prosjekt sporhundekvipasjerOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Utdanning sporhund på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skolering og kompetanseheving - Skadefellingslag Indre Fosen Kommune150 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1959 items