Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt store gjerdeaparaterSmaalenene Beitelag sa170 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser170 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
GauperegistreringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltaknordre land kommune170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
GauperegisteringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom169 600Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Dekning av overskytende utgifter til NRFI 2015Porsanger kommune168 075Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2020Holtålen Kommune165 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Prosjekt "Å leve med store rovdyr" Turgleder AS165 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Rovvilt - reindrift i Nord-TrøndelagNordland Reindriftsamers Fylkeslag165 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Gaupejaktprosjekt 2014NIBIO Holt163 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Innkjøp av informasjonsmateriell til beitenæringenNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune160 250Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Radiobjelleprosjekt på lam i Øyer 2021, del 2GAUSDAL KOMMUNE160 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM160 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Kart til beredskapsplanerBuskerud sau og geit160 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
StudieturØstfold sau og geit160 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Tilleggsforing av rein på vinterbeiteBalvatn reinbeitedistrikt160 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Effektiv skadefelling på freda rovvilt i Oppl.Oppland Bonde- og Småbrukarlag160 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser160 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI155 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Nesset beiteområde NordliJarle Ness151 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Kunnskapsnivå om kongeørnas predasjonsøkologi Norsk Institutt for naturforskning150 750Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 1789 items