Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om videre organisasjonsutvikling Norske KadaverhunderFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Avslått
Vilgjerde Karterud FuruåsLars GjulemFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Økt kalvetilgang og økt dokumentasjon av kalvetap NordlandsforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Videre utprøving av roterende speilNIBIO, Avdeling for utmarksressurser og naturbasert næringsutviklingFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Tidlig nedsanke tilskuddHans Ole MudeniaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Ikke realitetsbehandlet
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
ULVENS FREMTID I NORGEForeningen Våre Rovdyr3 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Variasjon i grunneiernes inntekt fra ElgjaktElgregionråd Øst 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Rovdyrskolen Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Instruktørkurs Norske kadaverhunderNorske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Avslått
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Storfebeite i ulvesonaNorsk landbruksrådgiving ØstFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Vedlikehold og nyanskaffelser av grunneiers tillatTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Bjørn og rein i TrøndelagNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Etablering av fylkesvise kadaverhundelag Norske KadaverhunderMiljødirektoratet2018Avslått
Tilsynsbu/GjeterbruFjellaksla gård v/ Stein-Even FjellakselStatsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Konfliktdempende tiltak - Aas HundeskogOlberg hundeskogFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Beskyttelsesvest for jakthunderTrond TrovågFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Lisensjakt på ulv-informasjon og tilretteleggingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Poster per side241 - 270 of 1773 items