Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltkamera OpplandNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
JervebåsKjell Ivar Knutsen Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
RovviltskytebaneNJFF-Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Lys ved veienKathinka Marie Nøding Østvik Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Lokkejaktprosjekt jervNorges Jeger- og Fiskerforbund Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bjørn-Saukonflikter i Telemark & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
BJØRNEHI I HEDMARK 2013 - LANGTIDSOVERVÅKINGHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bjørn-Saukonflikter i Hedmark & Oppland 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Radiomerking av ulv i Rovvilt-region 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
rovdyrtiltakEivind Sibilrud Løvhaug Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tidlig nedsanking kombinert med utvida tilsynRindal Beitelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Elgforvalning/ elgavskytning der ulv kan etableresUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2013Ikke behandlet
RadiobjøllerVestheiane beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Konfliktdempende og forebyggende tiltakOlav Langåsdalen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
forebygging av eventuelle fonflikterMork beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
rovviltgjerde rundt vinterinnheining for sauSigmund Kjelsaas Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Lisensjakt på jervOddbjørn Opgård Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvåkning og kadaverhundsøk i BørkedalenNorske kadaverhunder-3Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Halvor KvesethMiljødirektoratet2021Ikke realitetsbehandlet
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
konfliktdempende tiltak for ungdom i SkiptvetSKIPTVET BYGDEUNGDOMSLAGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE2 mottakere2021Avslått
Tilsyn med kadaverhund og ekstraordinært tilsyn FJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Mortalitetsfunksjon i elektroniske bjellerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2021Avslått
elektronisk merkingRUNDMOEN GÅRD Christer A. SkreslettStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Informasjon om konfliktdempende tiltakSTOR-ELVDAL KOMMUNEMiljødirektoratet2021Ikke realitetsbehandlet
Kalibrering av overvåkingsmetodikk for rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Miljøeffekter på DNA-prøver i rovdyrovervåkingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Hårfeller for bestemmelse av bjørn i NamdalenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Poster per side241 - 270 of 1888 items