Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
rov viltavvisende gjerde til sauLeif Arnold Grande Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Støtte til radiobjellerLardal Beitelag SA Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Møter -kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Elektronisk overvåkningHåvar Fjære Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Viltkamera OpplandNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
JervebåsKjell Ivar Knutsen Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
RovviltskytebaneNJFF-Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Lys ved veienKathinka Marie Nøding Østvik Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Lokkejaktprosjekt jervNorges Jeger- og Fiskerforbund Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
BJØRNEHI I HEDMARK 2013 - LANGTIDSOVERVÅKINGHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bjørn-Saukonflikter i Telemark & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bjørn-Saukonflikter i Hedmark & Oppland 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Radiomerking av ulv i Rovvilt-region 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
rovdyrtiltakEivind Sibilrud Løvhaug Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tidlig nedsanking kombinert med utvida tilsynRindal Beitelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
RadiobjøllerVestheiane beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
forebygging av eventuelle fonflikterMork beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
rovviltgjerde rundt vinterinnheining for sauSigmund Kjelsaas Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Konfliktdempende og forebyggende tiltakOlav Langåsdalen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Lisensjakt på jervOddbjørn Opgård Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvåkning og kadaverhundsøk i BørkedalenNorske kadaverhunder-3Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERNMiljødirektoratet2022Avslått
Lyssetting av idrettsplassBJØRKEBEKK IDRETTSFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Belysning av skolebussholdeplasserAREMARK KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
innkjøp av radiobjellerAVDAL TRONDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
Undersøkelse om bruk av hund på jaktNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått, Avslått
Tilskot til kursing av lokale lisensjegereFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Poster per side181 - 210 of 1967 items