Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket 20Norges Jeger Og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt 20- oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket – Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om rovviltmidler for 2016Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om rovviltmidler for 2015Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Oppfølging av rovviltforliket – NJFFNorges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 550 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Integrated analysis using data from Rovbase 3.0Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet2 539 500Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
FKT-prosjektetFKT-prosjektet2 770 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM FOR TAMREINNorsk Institutt for naturforskning, Tromsø5 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Brown bear behavior and human perception-continuedNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet5 100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side1951 - 1963 of 1963 items