Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Generasjonstid i den skandinaviske ulvebestanden STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Folkeforskning som konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa400 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
FELTSTUDIER AV ULVEATFERD VED CLUSTERSJEKKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 400 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland400 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx Midt-NorgeNorsk institutt for naturforskning400 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Scandlynx – Forsøk med viltkamera i NordlandNorsk institutt for naturforskning400 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Årsaker til tap av lam i utmarka ved LyngseidetNIBIO Tjøtta401 400Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Jervejaktprosjekt 2014NIBIO Holt419 820Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA425 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Prosjekt "Grunneiertillatelser"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter445 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
SCANDCAM VikenNorsk institutt for naturforskning450 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS450 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Rovviltkurs for lærereNorges Jeger- og Fiskerforbund450 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Innkjøp radiobjellerNord-Trøndelag Radiobjellelag SA457 561Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak i beitesesHattfjelldal kommune460 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker sørMERÅKER BEITELAG SA480 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina491 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Large carnivores near settlements and human fearNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet495 500Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
FKT-søknad 2021STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Innkjøp av Radiobjeller og Find MyNord-Trøndelag Radiobjellelag SA500 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kunnskaps status for rovvilt NINA500 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side1861 - 1890 of 1959 items