Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rapport om nordmenns holdninger til store rovdyrNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Leve med rovdyrLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx Viltkamera TromsNorsk institutt for naturforskning300 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Samordning av jerv forvaltningNINA300 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Gaupeovervåking med viltkamera i Nordland Norsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2013Norges Naturvernforbund300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltaRindal Beitelag307 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Jerveprosjektet i NordlandNORGES BONDELAG310 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenPolar Park As312 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
utvidet tilsyn med godkjent kadaverekvipasjerGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen315 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 316 085Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Grunneiertillatelser for jakt på fredet rovviltSenja vgs/Troms landbruksfaglige senter320 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning320 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tap av rein til kongeørn. Utprøving av lysreflekteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)347 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning350 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunale skadefellingslagHoltålen kommune 350 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2017-2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland350 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
ULVERS SPREDNINGSMØNSTER OG SKADEPOTENSIALE Høgskolen i Innlandet, Evenstad 350 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2015Norges Naturvernforbund350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2014Norges Naturvernforbund350 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag350 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Poster per side1771 - 1800 of 1915 items