Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppretting av skadefellingslag Vest-TelemarkFyresdal kommune Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
støtte til drift av radiobjøller og innkjøp av nyeOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Ikke behandlet
Mediehåndtering for ledere av rovviltjaktlagNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Ny iverksetting av fellingstillating for 1 ulv Skaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Fellingtillatelse for 1 ulvSkaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Skadefelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe 2015Holtålen kommune  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Godtgjøring skadefellingsforsøkRissa Kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kompetansehevingregionalt fellingslag store rovdyrVestskog sa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2015Ikke behandlet
Målselv BeitelagGeorg Hegstad Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Utøvelsen av kvote/lisensjakt på rovvilt.Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Formidling i skolene NJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Videreutvikling og drifting Norsk viltskadesenter NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling  Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Søknad om FKT midlerVestheia beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
JervejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Søknad om tildeling av radiobjøllerBardu Sauesankerlag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Leie av radiobjellerJægervatnet / Russelv sankelag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Rovdyrdempende gjerde og vokterhundSvaheim gård Ådne Smogeli Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
BJØRNEHI i HEDMARK 2014 - FoU-analyserHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Ikke behandlet
Lagjordet/Hallesby innmarkAnders Smaadahl Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
vestoveinang sankelag:førebyggj/konfliktdemp.til Else Marie Lind Løyland Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Radiomerking av budskapen ved Straume gardStein Føreland Straume Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kadaverhundkurs/sertifiseringSven Haughom Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 1963 items