Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Samlesøknad for de 5 sanke- / beitelagene i Rauma Rauma kommune268 201Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
GaupekameraNorsk institutt for naturforskning270 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag270 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Prosjekt Oppdal - kartlegging av et beiteområdeOppdal kommune270 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (Vest)Porsanger kommune280 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jervejaktprosjekt Troms 2016NIBIO Holt284 400Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA)285 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Kartlegging av konflikter ved reinkalvingNibio 290 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Transport til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan298 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – Studieområde «Søndre Viken» Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Profesjonalisering av kommunale rovviltfellingslagAlvdal kommune v/ landbruk og miljø300 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning300 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Scandcam –viltkamera i NordlandNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av brunbjørn aktivitet rundt NessebyNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 300 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Rapport om nordmenns holdninger til store rovdyrNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Leve med rovdyrLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx Viltkamera TromsNorsk institutt for naturforskning300 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Samordning av jerv forvaltningNINA300 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Gaupeovervåking med viltkamera i Nordland Norsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2013Norges Naturvernforbund300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltaRindal Beitelag307 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side1561 - 1590 of 1685 items