Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Natur- og miljøbarometer 2020Norsk Friluftsliv Miljødirektoratet2020Levert
Opplæring gjeterhundAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Søknad om støtte til drift av radiobjøller, mmRoan Beitelag Ba Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
SøknadReinbeitedistrikt 39 Arnøy/kågen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Levert
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Levert
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
spenningsvarslerFredstad Gård Knut Edgar Berger Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Levert
Gjæring TømmermyrMonica Tegler Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Levert
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
intensiv gjeting under kalvingenMikkel Isaksen Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Levert
HalvorsrudThor Aage Veiby Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Levert
Opplæring, informasjon og treningHåland Moe Geir Statsforvalteren i Agder2019Levert
Utprøving av hund / ekvipasje på sporing av ulvHåland Moe Geir Statsforvalteren i Agder2019Levert
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
sporing og overvåkningLøten og Vang beitelag Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Levert
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans Miljødirektoratet2018Levert
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
tilskudd til drift av radiobjøllerOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
drifting av EbjøllerGeir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Flytting av sau til fjellbeiteHåkon Hegna Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Poster per side91 - 120 of 1916 items