Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Leve med rovdyrNord-Fron kommune 2 mottakere2017Ikke behandlet
Store rovdyr, beitedyr og naturmangfoldetSabima Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Vurdering av ulvens påvirkning på elgbestandenElgregionråd Øst  2 mottakere2017Ikke behandlet
Samling og skytetrening for rovviltlagNes kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Drift av kompetansegruppeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Oppretting av skadefellingslag Vest-TelemarkFyresdal kommune Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
støtte til drift av radiobjøller og innkjøp av nyeOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Ikke behandlet
Mediehåndtering for ledere av rovviltjaktlagNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Fellingtillatelse for 1 ulvSkaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Ny iverksetting av fellingstillating for 1 ulv Skaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Skadefelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe 2015Holtålen kommune  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Godtgjøring skadefellingsforsøkRissa Kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kompetansehevingregionalt fellingslag store rovdyrVestskog sa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Målselv BeitelagGeorg Hegstad Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
JervejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Videreutvikling og drifting Norsk viltskadesenter NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling  Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Formidling i skolene NJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Søknad om FKT midlerVestheia beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Utøvelsen av kvote/lisensjakt på rovvilt.Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor 2 mottakere2015Ikke behandlet
Søknad om tildeling av radiobjøllerBardu Sauesankerlag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Leie av radiobjellerJægervatnet / Russelv sankelag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 1769 items