Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
MMS kameraer til skadefellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Elektronisk overvåkning på sauOddengård Dag Magnus Alvestad Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Framtun Skole Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
sporhund ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Ola Moe Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Moderne teknologi for å dokumentere rovvilttapNorconsult As Statsforvalteren i Nordland2020Ikke behandlet
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Natur- og miljøbarometer 2020Norsk Friluftsliv Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Opplæring gjeterhundAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Søknad om støtte til drift av radiobjøller, mmRoan Beitelag Ba Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
SøknadReinbeitedistrikt 39 Arnøy/kågen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
spenningsvarslerFredstad Gård Knut Edgar Berger Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Gjæring TømmermyrMonica Tegler Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
intensiv gjeting under kalvingenMikkel Isaksen Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
HalvorsrudThor Aage Veiby Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Opplæring, informasjon og treningHåland Moe Geir Statsforvalteren i Agder2019Ikke behandlet
Utprøving av hund / ekvipasje på sporing av ulvHåland Moe Geir Statsforvalteren i Agder2019Ikke behandlet
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
sporing og overvåkningLøten og Vang beitelag Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 1963 items