Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak og studier av storfe på utmarkHøgskolen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Reduksjon av tap på utmarksbeiteHekkfjellvidda BeitelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Utvidet tilsyn med kadaverhund og utvidet tilsynSør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kompetanseheving skadefellingslag i Øst-FinnmarkNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Sporingssamarbeid beitenæring og SNONæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Naturguider for naturopplevelse og naturgledeNatuvernforbundet i NordlandStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
FORMIDLING og INFO GENETISK OVERVÅKNING BRUNBJØRNNIBIO Svanhovd, Laboratoriet3 mottakere2015Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Konfliktdempende tiltak villsau-havørnBioforsk, fagseksjon utmarksressurser og naturbasert næringsutvikling2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Kunstig revehi på SkaretNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Ikke realitetsbehandlet
Sikre skudd mot rovdyrNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Ulveforskning - Biologi eller ideologiHøgskolen i Hedmark, avd. for Anvendt økologi og LandbruksfagMiljødirektoratet2015Avslått
Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkkNibio Miljødirektoratet2015Avslått
Lisensjakt på store rovdyr - "Rødrevprosjektet"NJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Organisering av arbeidet med radiobjeller i TromsLandbrukstjenesten Midtre HålogalandFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
RadiobjelleprosjektetLandbruk NordFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 6 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått
Innkjøp av drone til det interkommunale skadefelliKåfjord kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Flytting av sau, hjemmebeite og gjeringKarstein Hove BergsetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-TrøndelagMiljødirektoratet2015Avslått
HATTFJELLDAL SAU OG GEITHattfjelldal SankelagStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Samarbeidsråd rovviltSaltdal kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Kartlegging og forebygging av tap på sommerbeiteJuldal, Kverndal og omegn beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Sperregjerde Tromsdalen- InndalTore ØgstadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Poster per side451 - 480 of 1959 items