Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SkadefellingsforsøkRissa Beitelag saFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Skyssmidler til rovdyrskolen (rundturen)Besøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Dialoggruppe freda rovvilt - arbeidende hunderOppland Bonde- og SmåbrukarlagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Kompetanseheving kommunale skadefellingslagFelles landbruksforvaltning for Lesja og DovreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa4 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
Økt beredskap mot tap av lam i NeverdalNIBIO TjøttaStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Leve med beitedyr og rovviltSaltdal sausankerlagStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Bacheloroppgave vår 2017 Ann Guro HansenStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Redusert utmarksbeiteØyvind StolpenStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Elektronisk overvåkningØvre Salangen sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Bruk av droner i utmarksnæringer, Finnmark/TromsNorut Northern Research Institute2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Overvåking av brunbjørn i tre områder i TromsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Dekn. av utg. radiobjøllerGeir Peder HorsbergStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Innkjøp av radiobjeller og drift Nes sankelagFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
utvidet tilsyn med godkjent kadaversøkekvipasjer Gratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn JohnsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Artsbestemmelse av ørn for skadefellingspersonellTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Dekking av utgifter Lyngen kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
leve med rovdyrHattfjelldal Sau og GeitStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
E-bjelleprosjekt avslutningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovdyrJakob Yngve MikkelsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
rovdyravisende gjerdeJostein UndrumFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Avslått
MinkprosjektetNorges Jeger og Fiskerforbund avd VestfoldFylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2017Avslått
Kvalitetssikre/tilgjengeliggjøre rovdyrskoleBesøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder5 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Praktisk veiledning og undervisning om FKTLeif Sigurd Larsen2 mottakere2017Avslått
Poster per side361 - 390 of 1959 items