Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Etablering av fylkesvise kadaverhundelag Norske KadaverhunderMiljødirektoratet2018Avslått
Info om arbeidende vokterhunder til turisterJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Storfebeite i ulvesonaNorsk landbruksrådgiving ØstFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Vedlikehold og nyanskaffelser av grunneiers tillatTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Formidlings og informasjonsarrangement 2018NIBIO3 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Konfliktdempende tiltak - Aas HundeskogOlberg hundeskogFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Beskyttelsesvest for jakthunderTrond TrovågFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Lisensjakt på ulv-informasjon og tilretteleggingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Opplæring, informasjon og treningInterkom. fellingslag Vest-AgderFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Foredrag om BjørnØverbygd Jeger og FiskerforeningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
SkadefellingskursOle Jonny FlydalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Rovvilthund seminarOle Jonny FlydalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Aktiv bruk av utmarka av alle, uansett alderMeldal kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
SkadefellingsforsøkRissa Beitelag saFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Skyssmidler til rovdyrskolen (rundturen)Besøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
Økt beredskap mot tap av lam i NeverdalNIBIO TjøttaStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Leve med beitedyr og rovviltSaltdal sausankerlagStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Poster per side361 - 390 of 2124 items