Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BeredskapsplanleggingNorges Bondelag - Møre og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Regionalt skadefellingslagNorges Bondelag - Møre og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Lokalt dialogmøteNorges Bondelag - Møre og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Lokal arena for informasjon om rovdyrÅmot UtmarksrådStatsforvalteren i Innlandet2019Avslått
Søknad om restmidler - Tapt arbeidsfortjensteNorske KadaverhunderFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Åtejakt på jervSilje SombyFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Ikke realitetsbehandlet
møtegodtgjørelse møtedeltagere Stabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Ettersøk påkjørt gaupe - Grashei i FrolandHåland Moe GeirFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Beskyttelsesvester til hunder i offentlig oppdragAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Prosjekt meir effektiv skadefellingVestskog sa4 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Fagmøte store rovdyr 2018Vestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Inngjerding av beiteområdeEven Ouren MultiserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling Norske KadaverhunderFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Avslått
Vilgjerde Karterud FuruåsLars GjulemFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Videre utprøving av roterende speilNIBIO, Avdeling for utmarksressurser og naturbasert næringsutviklingFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Økt kalvetilgang og økt dokumentasjon av kalvetap NordlandsforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tidlig nedsanke tilskuddHans Ole MudeniaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Ikke realitetsbehandlet
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Info om arbeidende vokterhunder til turisterJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Tilsynsbu/GjeterbruFjellaksla gård v/ Stein-Even FjellakselStatsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Bjørn og rein i TrøndelagNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Poster per side301 - 330 of 1967 items