Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
rovdyravisende gjerdeJostein UndrumFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Avslått
Beredskapskurs for kadaverekvipasjerNorske Kadaverhunder4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
MinkprosjektetNorges Jeger og Fiskerforbund avd VestfoldFylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2017Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kvalitetssikre/tilgjengeliggjøre rovdyrskoleBesøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Praktisk veiledning og undervisning om FKTLeif Sigurd Larsen2 mottakere2017Avslått
Kurs i lisensfelling på ulv, jerv og bjørnNorges Jeger og Fiskerforbund - OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommuneFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Vurdering av ulvens påvirkning på elgbestandenElgregionråd Øst 2 mottakere2017Avslått
Rovdyrregistrering med viltkameraNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Informasjon og organisering av lisensjaktNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Søk etter sportegn fra bjørn i Verdal våren 2017Levanger kommuneFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
OddenNils-Ivar IsaksenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Utarbeidelse av beitebruks planÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
"Bygging og hantering av revbås og kråkefelle"Målselv JFFFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Skyteopplæring store rovdyrNamdalseid jeger og fiskarlagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Rovviltjakt med hundNamdalseid jeger og fiskarlagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Oppfølgingsamlinger for kadaverhundekvipasjerNorske KadaverhunderFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Berdskapskurs kadaversøkNorske Kadaverhunder4 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Villamera til jerveåteKjell Ivar KnutsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Pilot for optimalisert reindrift kystområder TromsNIBIO TjøttaFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Gauperegistrering med viltkameraNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Ekstraordinært tilsyn beitesesongen 2016Lomseggen Beitelag SAFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Kurs og undervisning i VGSLeif Sigurd LarsenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Jakt på Jerv i Alta kommuneGeir-Arne NilsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Nordland2016Ikke realitetsbehandlet
Ulovlig jakt på store rovdyr - 2016Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2016Avslått
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Poster per side301 - 330 of 1773 items