Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
SkadefellingskursOle Jonny FlydalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Rovvilthund seminarOle Jonny FlydalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Aktiv bruk av utmarka av alle, uansett alderMeldal kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
SkadefellingsforsøkRissa Beitelag saFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Scandcam –viltkamera i Aust-AgderNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Skyssmidler til rovdyrskolen (rundturen)Besøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Kompetanseheving kommunale skadefellingslagFelles landbruksforvaltning for Lesja og DovreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Dialoggruppe freda rovvilt - arbeidende hunderOppland Bonde- og SmåbrukarlagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Leve med beitedyr og rovviltSaltdal sausankerlagStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
Bacheloroppgave vår 2017 Ann Guro HansenStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Redusert utmarksbeiteØyvind StolpenStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Økt beredskap mot tap av lam i NeverdalNIBIO TjøttaStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Elektronisk overvåkningØvre Salangen sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Overvåking av brunbjørn i tre områder i TromsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Bruk av droner i utmarksnæringer, Finnmark/TromsNorut Northern Research Institute2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Dekn. av utg. radiobjøllerGeir Peder HorsbergStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Innkjøp av radiobjeller og drift Nes sankelagFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Artsbestemmelse av ørn for skadefellingspersonellTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
utvidet tilsyn med godkjent kadaversøkekvipasjer Gratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn JohnsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Dekking av utgifter Lyngen kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
leve med rovdyrHattfjelldal Sau og GeitStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
E-bjelleprosjekt avslutningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovdyrJakob Yngve MikkelsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
rovdyravisende gjerdeJostein UndrumFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Avslått
Poster per side271 - 300 of 1774 items