Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2022HOLTÅLEN KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Samarbeid om tiltak og konfliktdempende tiltak REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Søker økonomisk støtte til radio/digitale bjellerKLUBBEN OG KJEIPEN BEITELAG Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Opplæring av hund i kadaversøkSenja videregående skole Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET 2 mottakere2022Ikke behandlet
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 2 mottakere2022Ikke behandlet
Konferanse la folk sis sin mening om rovdyrHEDMARK BONDE OG SMÅBRUKARLAG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Lokalisering av kadaver ved hjelp av trent ravnVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICES Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Oppfølging av regional organisering- skadefellingINDRE FOSEN KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 4 mottakere2022Ikke behandlet
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Innkjøp av radiobjellerDINDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Samling 2022 kommunalt rovviltjaktlag SteinkjerSTEINKJER KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovvilt 2022Einar Olaus Båfjelldal Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Samling og kurs for fellingslag i Sogn og FjordaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2022Ikke behandlet
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1885 items