Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fagsamling for kommunale skadefellingslagNORD-FRON KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Skadefelling på gaupeSKJÆKERFJELL REINBEITEDISTRIKT Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Spor- og søkshund rovviltSPOR- OG SØKHUND ROVVILT DA Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2023Levert
Skadefelling av oter i VartdalselvaNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Utstyr til skadefellingslagUTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Samling skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Prosjekt dødsårsak og prosjekt rovviltkoordinatorSURNADAL KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Godtgjersle for postering, jakt og tilsyn jervebåsFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Prosjekt Ekstra tilsynFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
GaupeseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Undervisning om store rovdyr i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Klavemerke for koding av enkling, tvilling osvFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Skadefellingslaget for Hadeland - FKT-midlerGRAN KOMMUNE 2 mottakere2023Levert
Utstyr til postreringsbu i SteindalenFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Midlar til skilting i beiteområderFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Utstyr til åtejaktFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Utvida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Lokalt grunnkurs kadaversøkFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Støtte til skadefellingskurs FlåFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2023SURNADAL KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovNORDRE LAND KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Søknad om midler til No fence bjellerJan Ove Moen Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Rovdyrfritt øybeiteNORDREISA KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Kartlegging av tapsårsaker hos lam på beiteNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Hårfeller i Valjohka 2023NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Rovdyrprosjekt 2023PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Godtgjøring til skadefellingsledere i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Poster per side1 - 30 of 2111 items