Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Einbuggdalen og Hardbakken SankarlagEINBUGGDALEN SANKARLAG Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Ekstra tilsyn av sau på sommerbeiteSKOGSETER BEITELAG Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 22/23NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERN Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sporing og sportegn/UlvetiderANNO MUSEUM AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Deltaking fagsamling for komm. fellingslag, Honne LOM KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Beiting i rovdyrskogenHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand, økologi & konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Søknad om støtte til faktaformidling og naturbaserFINNSKOGEN ADVENTURES AS Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseÅSNES KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kurs/godkjenninger for ekvipasjer i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER 9 mottakere2022Ikke behandlet
Midlar til jervebåsFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Skilting til turgåerFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Reintelling med droner Del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Binner og deres døtre i Bardu: hvor blir de av?NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Utstyr til åteplass for jervFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Dialog og kunnskapsutveksling reindriftKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tapsforebyggende virkning av halsklaver sau/reinNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Harmonisering og planlegging hårfeller Pasvik 2023NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Nofence på beitende geiterBERGHEIM GÅRD DA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Porsanger skadefellingslag, droneSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
A° leve med store rovdyrTURGLEDER AS Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Søknad om støtte til kjøp av termisk kikkert.SURNADAL KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Rovdyrskole - høst 2022STOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Samarbeid om tiltak og konfliktdempende tiltak REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1963 items