Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skadefelling bjørn Steinkjer kommune 27.06.21STEINKJER KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNE Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 21/22NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Rovviltgjerde Buskerud og HolSAL Sven Arne Lislegaard Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Utmarksbeite med storfe og hest i GrimsdalenGRIMSDALEN Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Sporing og sportegn/Ulvetider ANNO MUSEUM AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
E-bjellerÁNNE MARGRETHE GAUP Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Øke dialogen- reindrift og rovviltforvaltningKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Hårfeller ved Skoganvarra og Stuorjarvi 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Hårfeller Valjohka - Jergul 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Hårfeller i Karasjok 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
SKOLEPROSJEKT MED FILMEN «ULVENS GODE NABOER»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 2 mottakere2021Ikke behandlet
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
RovdyrskolenSTOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhaløyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1763 items