Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Elektronisk overvåkning på sauOddengård Dag Magnus Alvestad Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
kongeørn i Oppland 2021Kistefos Skogtjenester As Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Framtun Skole Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
sporhund ulvKai Gjestvang Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Ola Moe Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Moderne teknologi for å dokumentere rovvilttapNorconsult As Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Natur- og miljøbarometer 2020Norsk Friluftsliv Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Opplæring gjeterhundAnne Lene Rambøl Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Søknad om støtte til drift av radiobjøller, mmRoan Beitelag Ba Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
SøknadReinbeitedistrikt 39 Arnøy/kågen Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderAgder Fylkeskommune Fylkesmannen i Agder2020Ikke behandlet
SCANDCAM – InnlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Drifting av ebjøller.Geir Bekhus Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune Fylkesmannen i Agder2020Ikke behandlet
spenningsvarslerFredstad Gård Knut Edgar Berger Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Gjæring TømmermyrMonica Tegler Fylkesmannen i Innlandet2019Ikke behandlet
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Fylkesmannen i Innlandet2019Ikke behandlet
intensiv gjeting under kalvingenMikkel Isaksen Eira Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
HalvorsrudThor Aage Veiby Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Opplæring, informasjon og treningHåland Moe Geir Fylkesmannen i Agder2019Ikke behandlet
Utprøving av hund / ekvipasje på sporing av ulvHåland Moe Geir Fylkesmannen i Agder2019Ikke behandlet
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
sporing og overvåkningLøten og Vang beitelag Fylkesmannen i Innlandet2019Ikke behandlet
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1584 items