Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Naturguider for naturopplevelse og naturgledeNatuvernforbundet i NordlandStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Ulveforskning - Biologi eller ideologiHøgskolen i Hedmark, avd. for Anvendt økologi og LandbruksfagMiljødirektoratet2015Avslått
Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkkNibio Miljødirektoratet2015Avslått
Lisensjakt på store rovdyr - "Rødrevprosjektet"NJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Organisering av arbeidet med radiobjeller i TromsLandbrukstjenesten Midtre HålogalandFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
RadiobjelleprosjektetLandbruk NordFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Innkjøp av drone til det interkommunale skadefelliKåfjord kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-TrøndelagMiljødirektoratet2015Avslått
HATTFJELLDAL SAU OG GEITHattfjelldal SankelagStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Samarbeidsråd rovviltSaltdal kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Lisensjakt, kvotejakt, skadefelling og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Oppdateringskurs for kommunale rovviltjaktlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Scandlynx Troms og Fnnmark 2015Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Tapsreduserende tiltakBengt Eilert OlsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
JaktlederkursProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
GjeterbuFisktjønnli GårdStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Kurs for deltagere på kommunalt skadefellingslagRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Test av hund i bjørnehegnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Eidsvoll beitelagBeitelagetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
RADIOMERKING AV STASJONÆR ULV I ØSTFOLDHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
Sperregjerde Løten ElverumLøten og Vang Beitelag SAFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
krattrydding og oppsett av tårnOla JohansenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulovlig jakt på store rovdyr i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Poster per side1861 - 1890 of 1959 items