Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trøndelag radiobjellelagSør-trøndelag Sau Og Geit50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
arena rovvilt reindriftStabbursnes Naturhus og Museum40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tap av rein til kongeørn. Utprøving av lysreflekteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)347 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørnNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)504 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Lisensjakt på jerv fra jaktbuHans Ole Mudenia20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
est agder verering radiobjølelagVest-agder Sau Og Geit60 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
ELEKTRONISK AVGRENSING AV UTSATTE BEITEOMRÅDERMeråker Beitelag Sa65 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
EKSPERIMENTELLE NÆRMØTER MED ULVHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Formidling og informasjonsarrangementNIBIO65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenPolar Park As312 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Kunnskap og dalog i rovdyrdebattenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kursing av fellingslag rovdyr Verdal og LevangerVerdal kommune80 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2019 Kompetanse, formidling og konfNorges Naturvernforbund530 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAM VikenNorsk institutt for naturforskning450 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Fagdag om rovviltNJFF Sør-Trøndelag60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning1 250 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Dagskurs for fellingsledereHoltålen kommune 45 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunale skadefellingslag del 2Holtålen kommune 203 715Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak Steinkjer kommune20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskurs.Surnadal kommune52 100Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn med kadaverhundHemnes Sau og geit75 000Statsforvalteren i Nordland2019Innvilget som omsøkt
Temadager store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag41 680Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS133 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus82 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Lisensjakt ulv-informasjon og tilretteleggingNJFF Hedmark65 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1762 items