Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Midlar til kurs med kadaverhundFJORD KOMMUNE20 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Utvida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE120 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Hårfeller i Karasjok i 2022NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI368 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Hårfeller i Valjohka i 2022NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI377 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Halsklaver på lam: forebyggende mot ørnepredasjon?NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI198 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE46 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2022/2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND230 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Skadefellingsutstyr Oppland (region 3) 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND47 320Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Opplæring av hund i kadaversøkSenja videregående skole37 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET150 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Innkjøp av radiobjellerDINDALEN BEITELAG45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Samling 2022 kommunalt rovviltjaktlag SteinkjerSTEINKJER KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER160 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA280 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
sporingsenheter til sau og storfeVEST-AGDER SAU OG GEIT26 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 091 688Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI240 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU111 776Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. LEIGE AV HUND/FØRERÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling Bjørn 2022LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 1967 items