Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Undervisning om store rovdyr i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Motivasjonskvelder gaupe og jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Info-aktiviteter og dialog om store rovdyrNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOK Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Rovdyrkunnskap 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Statsforvalteren i Nordland2021Levert
RovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Vest mot ulveangrep på hund Rolf Hansen Miljødirektoratet2021Levert
Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Konfliktdempende tiltak - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNE Miljødirektoratet2021Levert
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Rovviltgjerde Buskerud og HolSAL Sven Arne Lislegaard Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Utmarksbeite med storfe og hest i GrimsdalenGRIMSDALEN Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Poster per side31 - 60 of 1914 items