Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilleggssøknad på gaupeprosjekt i Tingvoll Tingvoll Kommune20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur Og Ungdom250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Formidlingsarrangement om brunbjørnNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi85 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Undervisning om store rovdyr i ungdomsskolenNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderAgder Fylkeskommune37 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderAgder Fylkeskommune4 224Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kjøp av radiobjøllerÅmotsdalen Beitelag20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket 20Norges Jeger Og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – Studieområde «Søndre Viken» Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Regional organisering- skadefelling / rovviltIndre Fosen Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Forvaltningstiltak for redusert frykt for rovviltStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina549 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina491 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Lisensjakt ulv-informasjon og tilretteleggingNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark65 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundHemnes Sau Og Geit75 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHamarøy Kommune25 585Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak Lierne Kommune25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune50 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling2 973Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søknad om ekstra midler rovdyrskolenStiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter110 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling6 086Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Rekruttering av bjørnehunderHoltålen Kommune140 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Undersøke om mulig annen driftNikolai Finset50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og unge Stabbursnes Naturhus og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 2119 items