Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kadaverhundprosjekt Troms 2016NIBIO Holt37 100Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
drift av rovviltlag Eidsvoll kommuneEidsvoll Sankelag37 900Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole33 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
roviltløype uvann skytesenterFroland jff50 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging av åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL47 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktMatti Magga20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
E-bjelleprosjekt på rein 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Referanasegruppmøte 2016 Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune18 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark-Nesseby kommune 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune198 449Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Nettverkssamling for kommunale fellingslagNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL85 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kveldsseminar "Rovdyrhunden"NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag.Surnadal kommune40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Midler til videreføring av NRFI 2016Porsanger kommune256 667Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av prøveordning for lisensfelling av jervPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)24 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2016NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
radiobjeller i LundadalenLundadalen beitelag180 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Støtte til jegerprøve for reindriftsutøvere 2016Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)37 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsnivået hos rovviltjaktlaSteinkjer kommune46 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i Sverige 2016Holtålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2016 Norges Naturvernforbund514 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Skadefellingskurs FlåRauma kommune54 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kursing av skadefellingslag ISKLevanger kommune50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av skadefellingslag Grong og Høylandet Grong kommune90 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Troms RadiobjellerKarl-Oskar Fosshaug101 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Trening av kommunale fellingslag Orkdal og MeldalMeldal kommune22 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 1974 items