Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Predasjonsstudie hos kongeørn i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Kompensasjon for skadefellingsforsøk 16.08-24.08.2STEINKJER KOMMUNE73 159Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Foredrag om de 4 store med Barbara Zimmerman. May Britt Trydal5 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2021Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Utgifter ifm. Skadefellingstillatelse på gaupeLIERNE KOMMUNE19 157Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingsforsøk på gaupeHEMNES KOMMUNE96 244Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn Steinkjer kommune 27.06.21STEINKJER KOMMUNE51 031Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 21/22NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND215 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
ekstraordinært tillsynEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
FKT for Søndre Land kommune 2021SØNDRE LAND KOMMUNE5 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd drift av radiobjellerHOLLEIA BEITELAG19 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Interkommunalt skadefellingslag Aust-AgderGeir Moe50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
rovviltwebinar før beiteslepp 2021UTMARKSAVDELINGA VEST AS15 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
TRENING/SAMLING AV LAGET. INNKKJØP TERMISK KIKKERTÅSERAL KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Skytekurs for fellingslaga i Fjord kommuneFJORD KOMMUNE23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
sporhundKai Gjestvang25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Utvdida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE130 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Midlar til kurs for kadaverhundFJORD KOMMUNE27 800Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Temadag for skadefellingslaget i NannestadNANNESTAD KOMMUNE11 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Skilting til turgåararFJORD KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Utgifter til jervebåsFJORD KOMMUNE38 940Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fellingskurs TINGVOLL KOMMUNE44 600Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskurs i FlåFJORD KOMMUNE59 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Generasjonstid i den skandinaviske ulvebestanden STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Sporing og sportegn/Ulvetider ANNO MUSEUM AS85 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Fylkesfellingslag store rovdyrLUSTER KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Bruk av viltkameraer i og etter kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI98 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
utvidet tilsynNEIDENELVEN SIIDA240 200Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2021/2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND210 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side361 - 390 of 2124 items