Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kommunale skadefellingslag - tilretteleggingKommuner Kommuner i region 5 Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Utstyr til skadefellingslaget PorsangerPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæring, ep4VITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2022Levert
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med viltkamera iSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Tilskudd til rovdyravvisende gjerdeBAE GÅRD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
UlvevestRoy Nomel Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Utvide beiteområde med rovvilt gjerdeNORD TRANDEM GÅRD STEFAN GUNDERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Deltaking fagsamling for komm. fellingslag, Honne LOM KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Binner og deres døtre i Bardu: hvor blir de av?NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Harmonisering og planlegging hårfeller Pasvik 2023NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Miljødirektoratet2022Levert
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Info-aktiviteter og dialog om store rovdyrNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Rovdyrkunnskap 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Vest mot ulveangrep på hund Rolf Hansen Miljødirektoratet2021Levert
Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Konfliktdempende tiltak - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNE Miljødirektoratet2021Levert
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Rovviltgjerde Buskerud og HolSAL Sven Arne Lislegaard Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Utmarksbeite med storfe og hest i GrimsdalenGRIMSDALEN Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Poster per side1951 - 1980 of 2119 items