Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Test av viltkamera i Rovviltregion 4Norsk institutt for naturforskning250 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling35 0004 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beredskapskurs for kadaverekvipasjerNorske Kadaverhunder50 0004 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning200 0007 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2022SURNADAL KOMMUNE55 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE42 5002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen I Innlandet100 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0004 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side1951 - 1963 of 1963 items