Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ROVDYRARBEID I 2013Norges Naturvernforbund300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
FORPROSJEKT OM PREDASJON FRA ØRN I REINKALVINGSOMRNorsk Institutt for naturforskning70 650Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn i forbind. med tap av kalv.Hans Petter Hestmo10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Bjørn-Saukonflikter i S-Trøndelag & S-No 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Bjørn-Saukonflikter i Møre & Romsdal 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad 40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
KARTLEGGING OG INNHENTING AV GRUNNEIERS TILLATELSENordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Utvida tilsyn med bruk av kadaverhundØystre Slidre kommune70 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Temaforelesing - linjetaksering av gaupe - NordlanNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland4 400Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Overvåkning og kadaverhundsøk i BørkedalenNorske kadaverhunder-3Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlag Landbrukets Fagråd Hadeland BA 90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Opplæring/kurs i jakt på ulvInterkom. fellingslag Vest-Agder38 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
opplæring kadaverhundSven Haughom30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Møter om gjerding: Innmark .Utmark. Lovverk. RovviNorsk Landbruksrådgiving Østafjells15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i lisensjakt på ulvNJFF Vest-Agder20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bjørnecamp NamsskoganRennebu Kommune64 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslagHoltålen kommune 55 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 105 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Ny basestasjon for samband - skadefellingHoltålen kommune 75 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kadaverhundprosjekt Troms 2013NIBIO Holt123 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Sporing av bjørn med hund - del 2NIBIO Holt89 913Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale rovviltjaktlagSørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skolering av fellingsleder og kommunalt fellingslaHøylandet kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Tidlig nedsanking og driftsplanKjetil Øvereng72 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Innkjøp av stegjern til kommunalt fellingslagBeiarn kommune5 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
GauperegisteringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Grønt Spa'tak 2013Natur og Ungdom220 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Tap av sau/lam til kongeørn i LofotenNorsk institutt for naturforskning266 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Transportmidler til Rovdyrskole 2013Namsskogan Rovdyrsenter200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side1891 - 1920 of 1959 items