Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Konfliktdempende tiltak - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNE Miljødirektoratet2021Levert
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Rovviltgjerde Buskerud og HolSAL Sven Arne Lislegaard Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Utmarksbeite med storfe og hest i GrimsdalenGRIMSDALEN Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE 2 mottakere2021Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2021Levert
E-bjellerÁNNE MARGRETHE GAUP Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Øke dialogen- reindrift og rovviltforvaltningKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Hårfeller i Bardu 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Levert
Hårfeller ved Skoganvarra og Stuorjarvi 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Hårfeller Valjohka - Jergul 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Hårfeller i Karasjok 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
SKOLEPROSJEKT MED FILMEN «ULVENS GODE NABOER»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 2 mottakere2021Levert
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Levert
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhaløyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Levert
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2021Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
MMS kameraer til skadefellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Poster per side1771 - 1800 of 1915 items