Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre skudd mot rovvilt. Lisensjakt og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
JakttiltakLars Helge HenriksenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Løshundprosjekt bjørn i NTNJFF-Nord-TrøndelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Kursing av skadefellingspersonellHol kommune v/ UtmarkskontoretFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Avslått
Protecktor hundvest mot ulveangrepOle Anders TønnebergFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Kurs for rovviltjaktlag HurdalHurdal BeitelagFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Kadaverhund søk Jarle Christian GjerdalenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kompetanseheving regionalt fellingslag store rovdyVestskog saStatsforvalteren i Rogaland2015Avslått
oppretting av regionalt fellingslag store rovdyrVestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Reduksjon av tap på utmarksbeiteHekkfjellvidda BeitelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2015Avslått
Forebyggende tiltak og studier av storfe på utmarkHøgskolen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Utvidet tilsyn med kadaverhund og utvidet tilsynSør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Åseral BeiteogSankelag v/AustreLognavatn grendelagÅseral Beite og Sankelag v/Austre Lognavatn grendelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Naturguider for naturopplevelse og naturgledeNatuvernforbundet i NordlandStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Lisensjakt på store rovdyr - "Rødrevprosjektet"NJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Avslått
Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkkNibio Miljødirektoratet2015Avslått
Ulveforskning - Biologi eller ideologiHøgskolen i Hedmark, avd. for Anvendt økologi og LandbruksfagMiljødirektoratet2015Avslått
Organisering av arbeidet med radiobjeller i TromsLandbrukstjenesten Midtre HålogalandFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
RadiobjelleprosjektetLandbruk NordFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
HATTFJELLDAL SAU OG GEITHattfjelldal SankelagStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-TrøndelagMiljødirektoratet2015Avslått
Innkjøp av drone til det interkommunale skadefelliKåfjord kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Samarbeidsråd rovviltSaltdal kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Scandlynx Troms og Fnnmark 2015Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Lisensjakt, kvotejakt, skadefelling og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Poster per side151 - 180 of 1959 items