Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Finansiering av resterende kostnader - NRFI Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune186 360Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx Nordland 2016Norsk institutt for naturforskning360 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Dekning av overskytende utgifter til NRFI 2015Porsanger kommune168 075Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Støtte til gjennomføring av jegerprøve reindriftPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)32 480Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Samordning av jerv forvaltningNINA300 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Prøveordning for lisensfelling av jerv 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Radiobjeller i Nord-TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
SDamling av skadefellingsledere og saksbehandlereNJFF-Nord-Trøndelag99 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn: kompetanseheving og trening Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune13 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2015NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag.Surnadal kommune40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune40 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling på rovviltHurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Prosjekt utprøving av lammenoder i Møre og RomsdalRauma kommune100 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Kunnskaps status for rovvilt NINA500 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole27 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Samling for Nannestad skadefellingslagNannestad kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Beitebrukskonferanse i Troms 2015NIBIO Holt105 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Diverse konfliktdempende tiltak Troms 2015NIBIO Holt38 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kadaverhundprosjekt Troms 2015NIBIO Holt40 670Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jervejaktprosjekt 2015NIBIO Holt227 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Bruk av hund til jakt og skadefelling av rovviltNIBIO Holt148 920Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Utviklingstiltak skadefellingspersonell 2015NIBIO Holt219 560Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kursing i ettersøk av farlig viltGjerstad kommune16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Flytting av sauOle Andre Storsnes20 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Enkeltmanns foretakGerd Åse Sørlie123 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltaRindal Beitelag307 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslagHoltålen kommune 30 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side1741 - 1770 of 1967 items