Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bjørnecamp NamsskoganRennebu Kommune64 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i lisensjakt på ulvNJFF Vest-Agder20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslagHoltålen kommune 55 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 105 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Ny basestasjon for samband - skadefellingHoltålen kommune 75 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kadaverhundprosjekt Troms 2013NIBIO Holt123 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Sporing av bjørn med hund - del 2NIBIO Holt89 913Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale rovviltjaktlagSørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skolering av fellingsleder og kommunalt fellingslaHøylandet kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Innkjøp av stegjern til kommunalt fellingslagBeiarn kommune5 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Tidlig nedsanking og driftsplanKjetil Øvereng72 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
JervejaktkursNJFF Sør-Trøndelag44 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Godkjenningsprøve - kadaverhundOppdal kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag42 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Transportmidler til Rovdyrskole 2013Namsskogan Rovdyrsenter200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Opplæring av kadaverhund Knut Sigurd Haugå30 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Grønt Spa'tak 2013Natur og Ungdom220 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
GauperegisteringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag125 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Tap av sau/lam til kongeørn i LofotenNorsk institutt for naturforskning266 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skyteopplæring store rovdyrOlav Schrøder5 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Møter-Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skoleprosjekt - samspill mellom villrein og rovdyrRennebu Kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Elgforvalning i ulverevir AurskogUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Gaupejakt/GaupesporingskursTom Idar Kvam12 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i ulvejaktOlav Schrøder20 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side1711 - 1740 of 1763 items