Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av prøveordning for lisensfelling av jervPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)24 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2016NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
radiobjeller i LundadalenLundadalen beitelag180 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Støtte til jegerprøve for reindriftsutøvere 2016Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)37 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsnivået hos rovviltjaktlaSteinkjer kommune46 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i Sverige 2016Holtålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2016 Norges Naturvernforbund514 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Skadefellingskurs FlåRauma kommune54 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kursing av skadefellingslag ISKLevanger kommune50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av skadefellingslag Grong og Høylandet Grong kommune90 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Troms RadiobjellerKarl-Oskar Fosshaug101 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Trening av kommunale fellingslag Orkdal og MeldalMeldal kommune22 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av ledere av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kjøp av radiobjellerJarle Aftret45 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune15 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune27 243Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx Viltkamera TromsNorsk institutt for naturforskning300 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utvidet tilsyn, og elektronisk sporinForeninga Ålen Beitelag90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Rissa BeitelagRissa Beitelag sa230 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr, ørn og beitenæring i STSør-Trøndelag Bondelag57 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune32 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHemnes Sau og geit75 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Rennebu radiobjellelagRennebu Kommune27 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Grunnkurs og godkjenning - kadaverhundOppdal kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side1711 - 1740 of 1976 items