Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ORGANISERING AV LOKALLAG - NORSKE KADAVERHUNDEROppdal kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Large carnivores near settlements and human fearNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet495 500Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til bygging av bu for åtejakt på jervMeldal kommune59 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Teknologisk utvikling avklaring rovdyrskadeRennebu Kommune12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Selenstatus i beitedyr og fôr i Dyrøy kommune NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 199 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening og kursing av kommunalt fellingslag 2013Lierne kommune20 397Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Næring og Rovvilt i Finmmark - Vest-FinnmarkPorsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøk med hundNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune127 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Jerv og Gaupe jakt.Kai Henrik Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom197 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
JervejaktkursNJFF Sør-Trøndelag30 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag42 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Radiobjeller Nord TrøndelagNord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
radiobjellerAnne Slettetveit1 600Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av rovviltforliket – NJFFNorges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
RadiobjelleprosjektetLandbruk Nord137 700Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
WirebjørnNJFF-Troms46 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
interkommunalt skadefellingslag i Nord-TromsKåfjord kommune25 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Binneområder i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Gaupejakt med veiledningNorges Jeger- og Fiskerforbund74 900Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
interkommunalt skadefellingslag i Nord-TromsKåfjord kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
"Leve med rovdyr" Lierne Nasjonalparksenter IKS50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Jerv og gaupe i Troms og FinnmarkNorsk institutt for naturforskning1 000 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt framtid for våre store rovdyrSiri Randtun33 900Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr - NordlandStiftelsen Nordland nasjonalparksenter90 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Poster per side1651 - 1680 of 1763 items