Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grunneiertillatelser for jakt på fredet rovviltSenja vgs/Troms landbruksfaglige senter320 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Sats for tidlig nedsanking av sauNIBIO253 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kursing av ledere av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Resterende midler 2016 - NRFINæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune110 565Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bjørnekveld - skadefellingslag i FinnmarkNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune18 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark 2017Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune245 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus og Museum49 450Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 25 044Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 76 818Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 34 463Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 13 200Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 7 530Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 22 859Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 42 882Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 16 037Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 13 722Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 16 497Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Prøveordning jervejaktNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune3 800Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Evaluering av gaupeovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Kongeørn i Oppland, kartlegging av forekomst 2017.Kistefos Skogtjenester as90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
REindriftskonferanse Tromsø 2017NIBIO Holt116 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Miniseminar om forslaget til ny erstatningsordningNorske Reindriftsamers Landsforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Dekning av overksytende midler NRFI Vest 2016Porsanger kommune118 622Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Utprøving av lysreflekterende prismer mot kongeørnNIBIO, Avdeling for utmarksressurser og naturbasert næringsutvikling242 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bjørn i NordlandNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet137 856Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 35 788Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av beitekapasitet i Inneråsen, KongsmoHøylandet kommune29 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland400 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side1651 - 1680 of 1959 items