Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dialog og kunnskap som redskap for å bygge ned konStiftelse Wwf Verdens Naturfond750 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak/Elektronisk overvåkningHovin Beitelag90 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Montering av repeterØstre Toten Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skadefellingskurs ulvNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane20 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Å forklare bruken av DNA i rovdyrovervåkning bedreStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Info.møter og tiltak for økt innsamlingsaktivitetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2020Holtålen Kommune165 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rovviltopplæring for Naturbruksskolene i FinnmarkNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Sikre skudd mot rovviltNjff Sør-trøndelag25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Grunnkurs og oppfølgingskurs kadaverhundOppdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Innkjøp og drift av viltkamer til skadefellingslagVerdal Kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagVerdal Kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med kadaverhundRennebu Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland15 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
SCANDCAM – InnlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMålselv Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNorges Naturvernforbund600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving fellingslag- hundetreningStjørdal Kommune35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rana kommunale skadefellingslagRana Kommune31 600Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Radio bjellerDindalen Beitelag35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
SmartbjellerVik Beitelag Sa50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Hårfeller i Anarjohka nasjonalpark 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi372 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Hårfelleprosjekt KarasjokNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi352 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- Og Fiskerforbund- Akershus70 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 2111 items