Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kompetanseheving - Skadefellingslaget i NittedalGran Kommune10 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLandbrukets Fagråd Hadeland Ba70 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving og beredskap - Skadefellingslag Gran Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Rovviltovervåkning Oppland 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLesja Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As85 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Prosjekt Sporhunder på freda rovviltOppland Bonde-og Småbrukarlag200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
ekstraordinært tillsynEinbuggdalen Sankarlag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrSkogseter Beitelag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av fellingslagetHattfjelldal Kommune21 600Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDeanu Gielda / Tana Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund for å finne døde lam og sauSameiet Kitdalen Beitelag10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
JervebåsLars Helge Henriksen15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Organisering og kursing av fellingslag for OrklandOrkland Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 2111 items