Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 23-31.07.18Holtålen kommune 101 884Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 29.08-06.09.18Holtålen kommune 45 322Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 17-24.08.18Holtålen kommune 24 740Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 ulv 31.08-10.09.18Holtålen kommune 15 464Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Tilleggsbevilgning Sporhundekvipasjer freda rovvilOppland Bonde- og Småbrukarlag40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2018-2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland190 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tidleg sanking av sau Norddal kommune72 401Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 09. - 17.09.18Holtålen kommune 59 681Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 gaupe 03 - 10.09.18Holtålen kommune 10 368Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 ulv 26.08-31.08.18Holtålen kommune 39 744Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 gaupe 24.08-31.08.18Holtålen kommune 10 040Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 023.08-30.08.18Holtålen kommune 42 853Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 10.08-17.08.18Holtålen kommune 98 062Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefelling bjørn - Meråker kommuneMeråker kommune102 889Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefelling bjørn - Meråker kommuneMeråker kommune90 676Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingslaget i Sør-Varanger - Drift 2018Sør-Varanger kommune90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Invisteringsstøtte til radiobjellerAust-Agder Radiobjøllelag 96 700Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
FKT 2018nordre land kommune80 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
FKT - tiltak Søndre Land 2018Søndre Land kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagFelles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Rovviltovervåkning Oppland 2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Sporregistrering av ulv Hadeland/TotenNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kurs i lisensfelling på ulv, jerv og bjørnNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland12 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-Aurdal Kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
kjøp av radiobjølerSven Haughom21 821Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Prosjekt jerv TurtagrøKnut Marås30 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA)285 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Hund i ulverevirMarianne Mikalsen20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 1974 items