Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Å leve med store rovdyrTurgleder AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
TILTAK RETTET MOT SKADER FRA BJØRN. Meråker Beitelag Sa650 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder55 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Opplæring, informasjon og treningInterkom. fellingslag Vest-Agder32 500Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Ulvens fremtid Foreningen Våre Rovdyr200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrStod Sambeitelag BA50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Transport rovdyrskolen 2019Besøkssenter rovdyr Namsskogan190 312Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om norske rovdyrKristiansand dyrepark188 900Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
SCANDCAM Innlandet 2019Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Grønt Spatak Natur og Ungdom250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Skolering og kompetanseheving - Skadefellingslag Indre Fosen Kommune150 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Driftsmidler til skadefellingslagHattfjelldal Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Spor og sportegn - rovdyr i norsk natur/UlvetiderAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMålselv Kommune70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Rana kommunale skadefellingslagRana kommune, landbrukskontoret30 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Elektroniske bjellerSingsås Vestre Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
ekstraordinær gjeting og tidlig slakt Riasten & Hyll Reinb175 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Innkjøp av Radiobjeller og Find MyNord-Trøndelag Radiobjellelag SA500 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Utdanning av kadaversøkshunderOs kommune, Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen116 250Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong kommune90 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Tidligslakting av kalvSaltfjellet RBD 200Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2019Holtålen kommune 134 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Søknad om finansiering – viderføring av prosjektetProsjekt Utmark385 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2019Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Ulv - dyret bak fryktene og myteneRebell Media Frode Werner100 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Prosjekt store gjerdeaparaterSmaalenene Beitelag sa170 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tilleggsbevilgning Sporhundekvipasjer freda rovvilOppland Bonde- og Småbrukarlag60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Elektroniske bjellerBjørn Brustugun12 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Poster per side541 - 570 of 1974 items