Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderETNEDAL BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGJØVIK KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Radiobjelleprosjekt på lam i Øyer 2021, del 2GAUSDAL KOMMUNE160 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLESJA KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Jaktbu for åtejakt på jerv i saubeite områdeMats Ørjan Paulsen20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Jaktbu til lisensjakt på jervSveinung Killi20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Hårfeller i Bardu 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI250 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
PORSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2021HOLTÅLEN KOMMUNE138 630Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Videreføring Lora Harran,NamskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
FKT-søknad 2021STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
jaktbuJohn Ante Andersen Oskal20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
SmartbjellerSALTDAL BEITELAG SA30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Informasjonsprosjekt om rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA650 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Folkeforskning som konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Transport til RovdyrskolenPOLAR PARK AS52 416Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Porsanger skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Trening skadefellingslagVERDAL KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE29 378Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Søknad FKT-midler kommunalt skadefellingslagMERÅKER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Poster per side511 - 540 of 2111 items