Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Repeater totenåsenSkadefellingslaget Østre Toten kommune40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling13 685Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling33 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefelling bjørnGrong kommune17 352Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forlengelse skadefelling 1 ulv deler av MeråkerMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling26 997Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefelling av Ulv - Verdal kommuneMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling12 419Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kompetanseheving og samband - fellingslag VTK Vestre Toten Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Søndre Land kommune - tiltak i 2019Søndre Land kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving og investering i skadefellingslagGran Kommune40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Gratisversjon og beitelagsversjon BeitesnapFant AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving lisensfelling ulv, jerv, bjørnNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland14 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Utdanning sporhund på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kommunal andel for utdanning sporhundekvipasjer Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovviltskaderØystre Slidre kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt om radiobjeller på lamSør-Aurdal kommune140 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
tilskudd konfliktdempende tiltaknordre land kommune80 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Rovviltovervåkning Oppland 2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland14 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kart til beredskapsplanerBuskerud sau og geit160 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-Aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund 2019Landbrukets Fagråd Hadeland BA75 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Østfold og AkershusLeif Sigurd Larsen50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Flevannsdrifta Svein Arne Kristensen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Flæfjelldrifta og Vokterhund Erlend Yttri58 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreFelles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre30 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
tilskudd til bjørnehund utgifter Stabbursnes Naturhus og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Formidling og informasjonsarr. i Troms og FinnmarkNIBIO125 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Poster per side511 - 540 of 1974 items