Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvidet tilsyn med kadaverhundRennebu Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland15 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
SCANDCAM – InnlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMålselv Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNorges Naturvernforbund600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving fellingslag- hundetreningStjørdal Kommune35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rana kommunale skadefellingslagRana Kommune31 600Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Radio bjellerDindalen Beitelag35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
SmartbjellerVik Beitelag Sa50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Hårfeller i Anarjohka nasjonalpark 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi372 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Hårfelleprosjekt KarasjokNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi352 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- Og Fiskerforbund- Akershus70 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oppfølgingssamlinger for kadaversøksekvipasjerNorske Kadaverhunder30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLevanger Kommune45 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Samling for skadefellingspersonellLyngen Kommune10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad FKT- midler til Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger Kommune62 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Leve med rovdyr - Bjørnecamp - RundturLierne Nasjonalparksenter Iks220 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Prosjekt sporhundekvipasjerOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Beredskapsbeite UlvshusNordre Land Kommune80 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Poster per side481 - 510 of 1974 items