Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt Sporhunder på freda rovviltOppland Bonde-og Småbrukarlag200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
ekstraordinært tillsynEinbuggdalen Sankarlag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrSkogseter Beitelag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av fellingslagetHattfjelldal Kommune21 600Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDeanu Gielda / Tana Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund for å finne døde lam og sauSameiet Kitdalen Beitelag10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
JervebåsLars Helge Henriksen15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Organisering og kursing av fellingslag for OrklandOrkland Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Dialog og kunnskap som redskap for å bygge ned konStiftelse Wwf Verdens Naturfond750 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak/Elektronisk overvåkningHovin Beitelag90 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Montering av repeterØstre Toten Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skadefellingskurs ulvNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane20 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Å forklare bruken av DNA i rovdyrovervåkning bedreStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Info.møter og tiltak for økt innsamlingsaktivitetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2020Holtålen Kommune165 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rovviltopplæring for Naturbruksskolene i FinnmarkNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Sikre skudd mot rovviltNjff Sør-trøndelag25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Grunnkurs og oppfølgingskurs kadaverhundOppdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Innkjøp og drift av viltkamer til skadefellingslagVerdal Kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagVerdal Kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med kadaverhundRennebu Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 1967 items