Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utdanning sporhund på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kommunal andel for utdanning sporhundekvipasjer Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovviltskaderØystre Slidre kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Prosjekt om radiobjeller på lamSør-Aurdal kommune140 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
tilskudd konfliktdempende tiltaknordre land kommune80 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Rovviltovervåkning Oppland 2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland14 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kart til beredskapsplanerBuskerud sau og geit160 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-Aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund 2019Landbrukets Fagråd Hadeland BA75 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Østfold og AkershusLeif Sigurd Larsen50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Flevannsdrifta Svein Arne Kristensen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Flæfjelldrifta og Vokterhund Erlend Yttri58 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGjøvik kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreFelles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre30 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
tilskudd til bjørnehund utgifter Stabbursnes Naturhus og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Formidling og informasjonsarr. i Troms og FinnmarkNIBIO125 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Å leve med store rovdyrTurgleder AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
TILTAK RETTET MOT SKADER FRA BJØRN. Meråker Beitelag Sa650 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder55 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Opplæring, informasjon og treningInterkom. fellingslag Vest-Agder32 500Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Ulvens fremtid Foreningen Våre Rovdyr200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrStod Sambeitelag BA50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Transport rovdyrskolen 2019Besøkssenter rovdyr Namsskogan190 312Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om norske rovdyrKristiansand dyrepark188 900Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
SCANDCAM Innlandet 2019Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Grønt Spatak Natur og Ungdom250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Skolering og kompetanseheving - Skadefellingslag Indre Fosen Kommune150 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 1891 items