Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMÅLSELV KOMMUNE97 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kompetanseheving av kommunalt skadefellingslagSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Veiledet Gaupejakt for nye RovviltjegereNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS64 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppretthold av bjørnehund 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kommunalt SkadefellingslagMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling33 703Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Søknad om refusjon godtgjøring skadefellingsforsøkGrong Kommune201 936Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Å leve med store rovdyrTurgleder As213 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Storfe på utmarksbeite i områder med rovdyr Høgskolen I Innlandet200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Søknad om gjetingHyllestad Sankelag46 500Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Støtte til veiledning/dekning av underskuddNorske Kadaverhunder25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØystre Slidre Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakNordre Land Kommune12 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrNordre Land Kommune95 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kompetanseheving - Skadefellingslaget i NittedalGran Kommune10 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLandbrukets Fagråd Hadeland Ba70 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving og beredskap - Skadefellingslag Gran Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Rovviltovervåkning Oppland 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLesja Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As85 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Poster per side421 - 450 of 1967 items