Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- Og Fiskerforbund- Akershus70 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oppfølgingssamlinger for kadaversøksekvipasjerNorske Kadaverhunder30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLevanger Kommune45 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Samling for skadefellingspersonellLyngen Kommune10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad FKT- midler til Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger Kommune62 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Leve med rovdyr - Bjørnecamp - RundturLierne Nasjonalparksenter Iks220 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Prosjekt sporhundekvipasjerOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Beredskapsbeite UlvshusNordre Land Kommune80 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Repeater totenåsenSkadefellingslaget Østre Toten kommune40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling13 685Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling33 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefelling bjørnGrong kommune17 352Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forlengelse skadefelling 1 ulv deler av MeråkerMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling26 997Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefelling av Ulv - Verdal kommuneMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling12 419Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kompetanseheving og samband - fellingslag VTK Vestre Toten Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Søndre Land kommune - tiltak i 2019Søndre Land kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving og investering i skadefellingslagGran Kommune40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Gratisversjon og beitelagsversjon BeitesnapFant AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kompetanseheving lisensfelling ulv, jerv, bjørnNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland14 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Utdanning sporhund på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Kommunal andel for utdanning sporhundekvipasjer Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre25 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Poster per side421 - 450 of 1881 items