Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Avslått
Variasjon i grunneiernes inntekt fra ElgjaktElgregionråd Øst 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
Berdskapskurs kadaversøkNorske Kadaverhunder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Våre store rovdyr-biologi,atferd og utfordringerTura AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2016Avslått, Avslått
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget ReinsdyrnærinNorske Kadaverhunder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Revejakt kurs 2014Ernst Ketil Eriksen2 mottakere2014Avslått, Avslått
Undervisningsfilm om jervejaktTura A/S2 mottakere2014Avslått, Avslått
BjørnehundprosjektSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kan bjørn påvirke melkeproduksjon?Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap2 mottakere2013Avslått, Avslått
BjørnhundeførereSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2013Avslått, Avslått
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Forsøk med gjeter-og vokterhund mot rovdyrtapNaturvernforbundet i Hedmark9 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Rovdyrskolen Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Rovdyrskolen Østlandet - 2016Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Beredskapstelefon - akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER8 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
FORMIDLING og INFO GENETISK OVERVÅKNING BRUNBJØRNNIBIO Svanhovd, Laboratoriet3 mottakere2015Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Rovdyrskolen i Øst- og Sør-NorgeBjørneparken Rovdyrsenter6 mottakere2015Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER9 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Rovdyrskoen 2017Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER9 mottakere2023Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid til barn, ungdom Bygdefolk for rovdyr2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Forprosjekt undervisningsfilm"Jervejakt"Tura AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 2119 items