Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
RadiobjellerNORDRE TJELDSUND BEITELAG SA30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Tilskudd til konfliktdempende tiltak - rovvilt SØR-VARANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
NofenceRITA PETTERSEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kompetanseheving interkommunalt skadefellingslagSALTDAL KOMMUNE65 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetansehevende tiltak kommunalt skadefellingslaSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2022HOLTÅLEN KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Søker økonomisk støtte til radio/digitale bjellerKLUBBEN OG KJEIPEN BEITELAG100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Oppfølging av regional organisering- skadefellingINDRE FOSEN KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA425 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovvilt 2022Einar Olaus Båfjelldal25 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av Kommunalt skadefellingslagSNÅSA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 550 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Trening skadefellingslag og innkjøp av viltkameraVERDAL KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Tiltak mot tap av sau på utmarksbeiteHOLMEN GÅRD - MAGNE KRUTNES20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Effektivisering av ekstraordinær felling av rovdyrOVERHALLA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE63 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
KompetansehevingGRUE KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Protector Pro Beskyttelsesvest til hund mot ulvCecilie Hjelmeseth3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund KRISTOFFER MOAN100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i Levanger LEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 1967 items