Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Informasjonsarbeid til barn, ungdom Bygdefolk for rovdyr2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Forprosjekt undervisningsfilm"Jervejakt"Tura AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Evaluering av rovdyravvisende gjerderNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi4 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
FORMIDLINGS OG INFORMASJONS ARRANGEMENTER KNYTTET NIBIO6 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
FORMIDLINGS OG INFORMASJONS ARRANGEMENTER KNYTTET NIBIO6 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Instruktørkurs Norske kadaverhunderNorske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Scandlynx Midt-NorgeNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Formidlings- og informasjonsarrangement NIBIO5 mottakere2017Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen I Innlandet3 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Instruktørkurs Norske kadaverhunderNorske Kadaverhunder3 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Formidlings og informasjonsarrangement 2018NIBIO3 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Prosjekt meir effektiv skadefellingVestskog sa4 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Einbuggdalen og Hardbakken SankarlagEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn av sau på sommerbeiteSKOGSETER BEITELAG12 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 22/23NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND250 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Beskytte min elghund mot angrep av ulv Tom Erling Svandal3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Veiledning, kurs og undervisningØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen55 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Berekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarkaSKJÅK KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Søknad om støtte til faktaformidling og naturbaserFINNSKOGEN ADVENTURES AS200 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kommunalt ansatt og avlønnet tilsyn med hundØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
3-årig prosjekt-effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovNORDRE LAND KOMMUNE85 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn kadaverhund og dataverktøyGAUSDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag OrklandORKLAND KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kurs/godkjenninger av ekvipasjer for kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Støtte til Skadefellingskurs FlåFJORD KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1976 items