Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERNMiljødirektoratet2022Avslått
Lyssetting av idrettsplassBJØRKEBEKK IDRETTSFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Belysning av skolebussholdeplasserAREMARK KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
Tilskot til kursing av lokale lisensjegereFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Radiobjølleprosjekt Øyer 2022, del 3GAUSDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Termisk kikkert til skadefellingslaget/beitelagaFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Nofence på beitende geiterBERGHEIM GÅRD DAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Inspirasjonsseminar for unge rovviltjegereSALTDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2022Avslått
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER2 mottakere2022Avslått
Konferanse la folk sis sin mening om rovdyrHEDMARK BONDE OG SMÅBRUKARLAGMiljødirektoratet2022Avslått
Lokalisering av kadaver ved hjelp av trent ravnVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICESMiljødirektoratet2022Avslått
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Viltkamera til gaupeovervåkning NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
radiobjellerBirger André AndreassenStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
INFO- OG DIALOGTILTAK I AURSKOG-HØLAND OG NESNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLIDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOKStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Konfliktdempende tiltak Elektronisk overvåkningKVANDALSRABBEN BEITELAG SAStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Utstyr til skadefelling ulv Østfold og omegnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
konfliktdempende tiltak for ungdom i SkiptvetSKIPTVET BYGDEUNGDOMSLAGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Tilsyn med kadaverhund og ekstraordinært tilsyn FJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Mortalitetsfunksjon i elektroniske bjellerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2021Avslått
elektronisk merkingRUNDMOEN GÅRD Christer A. SkreslettStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Kalibrering av overvåkingsmetodikk for rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Miljøeffekter på DNA-prøver i rovdyrovervåkingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Hårfeller for bestemmelse av bjørn i NamdalenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 1974 items