Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundHemnes Sau Og Geit75 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder70 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oppfølgingssamlinger for kadaversøksekvipasjerNorske Kadaverhunder30 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLevanger Kommune45 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Samling for skadefellingspersonellLyngen Kommune10 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad FKT- midler til Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling60 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger Kommune62 500Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHamarøy Kommune25 585Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan Og Utvikling Baklid140 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr - Bjørnecamp - RundturLierne Nasjonalparksenter Iks220 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rovdyrskolen 2020/2021Stiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter100 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak Lierne Kommune25 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune Fylkesmannen i Agder2020Ikke behandlet
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling2 973Fylkesmannen i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søknad om ekstra midler rovdyrskolenStiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter110 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa300 000Fylkesmannen i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
spenningsvarslerFredstad Gård Knut Edgar Berger Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling6 086Fylkesmannen i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Rekruttering av bjørnehunderHoltålen Kommune140 000Fylkesmannen i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Undersøke om mulig annen driftNikolai Finset50 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og unge Stabbursnes Naturhus og Museum50 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1584 items