Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMålselv Kommune50 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
SCANDCAM – Evaluering av overvåking av gaupe i AgdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNorges Naturvernforbund600 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket 20Norges Jeger Og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – Studieområde «Søndre Viken» Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Regional organisering- skadefelling / rovviltIndre Fosen Kommune40 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Økt forståelse/rekrutterin for bruk av kadaverhundNorske Kadaverhunder12 5004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kompetanseheving fellingslag- hundetreningStjørdal Kommune35 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rana kommunale skadefellingslagRana Kommune31 600Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Radio bjellerDindalen Beitelag35 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Drifting av ebjøller.Geir Bekhus Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Framdrift på utsetting av ulvNaturen For Alle2 mottakere2020Avslått, Avslått
Rovviltgjerde for sau i ulvesonaNils Ingar MæhlenFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Forvaltningstiltak for redusert frykt for rovviltStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina549 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
SmartbjellerVik Beitelag Sa50 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Hårfeller i Anarjohka nasjonalpark 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi372 500Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Åtebu for jervjaktArne HaugenFylkesmannen i Nordland2020Ikke realitetsbehandlet
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina491 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Hårfelleprosjekt KarasjokNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi352 500Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll Kommune39 200Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Lisensjakt ulv-informasjon og tilretteleggingNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark65 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kurs for skadefellingspersonell og lisensjegereNorges Jeger Og Fiskeforbund HedmarkFylkesmannen i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- Og Fiskerforbund- Akershus70 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 1584 items